AKTYWNY SAMORZĄD


Piktogram

 OGŁOSZENIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOŁOBRZEGU

informuje, że z dniem 01.09.2017  r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
1) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
2) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
3) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”,


UWAGA!
Termin przyjmowania wniosków w Module II dotyczącego roku akademickiego 2017/2018 upływa z dniem 10.10.2017 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11 (czynne: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 - 12.00) oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprkolobrzeg.finn.pl w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.
Wnioski w ramach powyższego programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11 .
Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

W trybie ciągłym, tj. od 20.02.2017 r. do 30.08.2017 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w następujących obszarach:

A – likwidacja bariery transportowej:

a)  Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego   samochodu

b)   Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

a)   Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

b)  Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Adresatami programu (Moduł I) są osoby niepełnosprawne posiadające:

 1. W obszarze A Zadanie nr 1
  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. wiek do lat 18 lub wiek  aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. dysfunkcja narządu ruchu.
 2. W obszarze A Zadanie nr 2

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) wiek aktywności zawodowej,

c) dysfunkcja narządu ruchu.

 1. W obszarze B Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2
  1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 2. W obszarze C Zadanie nr 2
  1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. W obszarze C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4
  1. stopień niepełnosprawności,
  2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 4. W obszarze D – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa i pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11 (czynne: poniedziałek – środa 9.00 – 14.00, czwartek 9.00 - 15.30, piątek 9.00 - 12.00) oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprkolobrzeg.finn.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski w ramach powyższego programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
274KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Liliana Korzeniewska - Dyrektor , w dniu:  17‑07‑2012 20:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 35 446 42
, w dniu:  17‑07‑2012 20:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2017 14:54:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie