Wykaz Domy Pomocy Społecznej istniejących na terenie powiatu kołobrzeskiego


Wykaz domów pomocy społecznej funkcjonujących

L.p Nazwa DPS Adres, telefon Typ Liczba miejsc okres oczekiwania (przewidywany)
1 DPS
we Włościborzu
Włościbórz 1
78-114 Wrzosowo
94 3581922
Dla osób przewlekle, somatycznie chorych 105 2 wolne miejsc
2
DPS
w Gościnie
ul.Karlińska 1
78-120 Gościno
94 3512565
Dla osób w podeszłym wieku 60 2 wolne miejsca
3 DPS
w Kołobrzegu
ul. Mazowiecka 29
78-100 Kołobrzeg
94 3525388
Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 32 brak wolnych miejsc
RAZEM 197Roczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w w/w domach ogłasza Starosta Kołobrzeski w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego - do 31 marca każdego roku.
Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. Starosta Kołobrzeski ustalił na 2015r. następujące koszty utrzymania 1 mieszkańca (Dz.U.Woj.Zach.-Pom. Nr 37 z dnia 25.02.2015r.):

  • w DPS Włościbórz (poz. 584) - 3.330,00 zł
  • w DPS Gościno (poz. 584) - 3.258,15 zł
  • w DPS Kołobrzeg (poz. 584) - 2.755,78 zł
Informacja wytworzona przez:
Liliana Korzeniewska, 17.04.2007r. , w dniu:  17‑04‑2007 09:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 35 446 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2015 11:13:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive