AKTYWNY SAMORZĄD


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

OGŁOSZENIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOŁOBRZEGU

informuje, że z dniem 19.02.2018  r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

            Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

UWAGA!

Termin przyjmowania wniosków w Module II programu w ramach aktualnego roku akademickiego upływa z dniem 30.03.2018 r.

Przyjmowanie wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 odbywać się będzie od 01.09 do 10.10.2018 r.

W trybie ciągłym, tj. od 19.02.2018 r. do 30.08.2018 r. będą przyjmowane wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
w następujących obszarach:

A – likwidacja bariery transportowej:

a)  Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego   samochodu

b)   Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

a)   Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

b)  Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Adresatami programu (Moduł I) są osoby niepełnosprawne posiadające:

 1. W obszarze A Zadanie nr 1
  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. wiek do lat 18 lub wiek  aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. dysfunkcja narządu ruchu.
 2. W obszarze A Zadanie nr 2

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) wiek aktywności zawodowej,

c) dysfunkcja narządu ruchu.

 1. W obszarze B Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2
  1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 2. W obszarze C Zadanie nr 2
  1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. W obszarze C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4
  1. stopień niepełnosprawności,
  2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 4. W obszarze D – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa i pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11 (czynne: poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 9.00 - 12.00) oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprkolobrzeg.finn.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski w ramach powyższego programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Pliki do pobrania (2018)

16‑02‑2018 14:10:39
Dokumenty:
Plik doc 1_wniosek ON pelnoletnia.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
706KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 2_wniosek ON podopieczny.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
671KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 3_specyfikacja przedmiotu dofinansowania_Moduł I obszar A Zadanie nr 1.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 4_specyfikacja przedmiotu dofinansowania_Moduł I obszar A Zadanie nr 2.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 5_specyfikacja przemiotu dofinansowania_Moduł I obszar B Zadanie nr 1 i nr 2.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 6_specyfikacja przedmiotu dofinansowania_Moduł I obszar D.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 7_specyfikacja przedmiotu dofinansowania_Moduł I C Zadanie nr 2.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 8_specyfikacja przedmiotu dofinansowania_Moduł I obszar C Zadanie nr 3.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 9_specyfikacja przedmiotu dofinansowania_Moduł I C Zadanie nr 4.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 10_specyfikacja przemiotu dofinansowania_Moduł_II.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 11_zaswiadczenie lekarskie_Moduł I obszar B zadanie 1.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 12_zaswiadczenie lekarskie_Moduł I obszar B zadanie 1.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 13_zaswiadczenie lekarskie_Moduł I obszar C zadanie 3 i 4.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 14_zaswiadczenie z uczelni_modul_II.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 15_Oferta_Moduł I obszar C zadanie 3.docx
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 16_Oferta_Moduł I obszar C zadanie 4.docx
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 17_oświadczenie o wysokości dochodów.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 18_ooświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
16‑02‑2018 14:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Liliana Korzeniewska - Dyrektor , w dniu:  17‑07‑2012 20:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 35 446 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2018 14:21:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive